Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD ZPK IDrukuj drukuj

Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD ZPK I

Skład:

  • A1RhD-, BRhD+

Zastosowanie do kontroli:

  • aktywność i swoistość odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i RhD w manualnych metodach w diagnostyce serologicznej in vitro

Termin ważności: 5 tygodni od daty produkcji

• nr ref 931 • 2 probówki x5 ml • Liczba badań 400

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: