Pozostałe odczynniki serologiczne do diagnostyki in vitro

Grupa I

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodny z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

**Charakterystyka produktów: **

• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Wolne od czynników zakaźnych
• Buteleczki z kołnierzem zabezpieczającym
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika
• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Surowica Antyglobulinowa PoliwalentnaDrukuj drukuj

 Surowica Antyglobulinowa Poliwalentna

Zawiera:

  • Kozie przeciwciała przeciwko ludzkim IgG oraz składnikom dopełniacza C3b i C3d

Zastosowanie:

  • W bezpośrednim teście antyglobulinowym do wykrywania przeciwciał anty-IgG oraz anty-C3 dopełniacza
  • W pośrednim teście antyglobulinowym do wykrywania przeciwciał anty-IgG oraz anty-C3 dopełniacza

Nr ref. 103

1 but x 5 ml

10 but x 5 ml

Nr ref. 912

10 but x 10 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: