Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ LISS-VERA do Wykrywania PrzeciwciałDrukuj drukuj

 Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ LISS-VERA do Wykrywania Przeciwciał

Skład:

O RhD+ DCwCee, O RhD+ DccEE, O RhD- dccee

Zastosowanie do wykrywania:

  • przeciwciał odpornościowych z układu Rh w teście enzymatycznym
  • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym

SKW-LISS I

• nr ref 512 • 3 but x 4 ml • Liczba badań 40

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: