Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Opłaszczone do kontroli BTADrukuj drukuj

 Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Opłaszczone do kontroli BTA

Skład:

ORhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D (SKWO+) oraz ORhD- opłaszczane przeciwciałami anty - D /SKWO -/

Zastosowanie do kontroli:

  • dodatniej bezpośrednich testów antyglobulinowych (BTA) oraz wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych /SKWO+/
  • ujemnej bezpośrednich testów antyglobulinowych (BTA) /SKWO-/
  • czułości i specyficzności surowic antyglobulinowych poliwalentnych i monowalentnych oraz odczynników monoklonalnych anty-IgG

Termin ważności wydłużony do 7 tygodni

SKWO – BTA

• nr ref 514 • 2 but x 2 ml • Liczba badań 100 • 0,65-1,07 RBC mln/µl

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: