Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe O RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D GOTOWE DO UŻYTKUDrukuj drukuj

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe O RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D GOTOWE DO UŻYTKU

Skład:

ORhD- opłaszczone przeciwciałami anty-D

Zastosowanie do kontroli:

  • wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych
  • czułości surowic antyglobulinowych poliwalentnych lub monowalentynych w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA)
  • czułości odczynnika antyglobulinowego anty-IgG w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA)
  • poprawności pracy wirówek samopłuczących

Termin ważności wydłużony do 7 tygodni

STKWO+

• nr ref 915 • 2 but x 2 ml • Liczba badań 100

GOTOWE DO UŻYTKU

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: