Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO (gotowe do użytku)Drukuj drukuj

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO (gotowe do użytku)

Skład:

O RhD+, A1 RhD-, B RhD-

Zastosowanie do wykrywania:

  • naturalnych regularnych przeciwciał anty-A lub/i anty-B
  • naturalnych nieregularnych przeciwciał z układu ABO, tj. anty-H, anty-A.
  • naturalnych nieregularnych przeciwciał spoza układu ABO, tj. m.in.: anty-P1, anty-M, anty-Lea

oraz do kontroli:

  • czułości i specyficzności surowic diagnostycznych oraz odczynników monoklonalnych do układu ABO
  • czułości odczynnika Dolichotest
  • czułości odczynników monoklonalnych do układu Rh

SKW-ABO

• nr ref 900 • 3 but x 4 ml • Liczba badań 100

Gotowe do użytku w manualnych metodach probówkowych oraz w technikach mikrokolumnowych/ mikropłytkowych

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: