Pozostałe odczynniki serologiczne do diagnostyki in vitro

Grupa I 

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodny z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Charakterystyka produktów:

• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Wolne od czynników zakaźnych
• Buteleczki z kołnierzem zabezpieczającym
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika
• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Standard anty-DDrukuj drukuj

Standard anty-D

Zawiera:

  • Przeciwciała Anty-D klasy IgG o wystandaryzowanym, zgodnym z zaleceniami UE, o stężeniu nie większym niż 0,1 IU IgG anty-D/ml

Zastosowanie:

  • Do kontroli czułości badań w testach antyglobulinowych i enzymatycznych oraz prawidłowości wykonania testów serologicznych
  • Do ujednolicenia parametrów wirowania

Nr ref. 109

1 but x 2 ml

10 but x 2 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: