Pozostałe odczynniki serologiczne do diagnostyki in vitro

Odczynnik do elucjiDrukuj drukuj

Odczynnik do elucji

Zawiera:

• 1M TRIS - 1M TRIS-NaCl

• 10% EDTA - 10% wersenian dwusodu

• Kwaśna glicyna- bufor glicyny i NaCl o pH 1,50

Zastosowanie:

• do elucji przeciwciał klasy IgG

• do zastępowania techniki z uzyciem odczynnika MEP

• uzyskany eluat nadaje się do badań mikrometodą kolumnową

Nr ref. 914 odczynnik przygotowywany na zamówienie

1 but x 200 ml 1M TRIS

1 but x 200 ml 10% EDTA

1 but x 250 ml Kwaśna glicyna

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: