Pozostałe odczynniki serologiczne do diagnostyki in vitro

Grupa I Posiadają: • Certyfikaty WE zgodny z wymogami Dyrektywy 98/79/WE • Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych • Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Charakterystyka produktów: • Szeroki zakres badań i technik serologicznych • 100% czułość i specyficzność diagnostyczna • Wolne od czynników zakaźnych • Buteleczki z kołnierzem zabezpieczającym • Butelka z nietłukącego szkła • Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika • Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Odczynnik anty-IgG (Surowica)Drukuj drukuj

Odczynnik anty-IgG (Surowica)

Zawiera: • Przeciwciała klasy IgM o swoistości anty-IgG Zastosowanie: • Do wykrywania przeciwciał niekompletnych klasy IgG w testach antyglobulinowych Nr ref. 899 2 but x 2 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: