Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Katowice istnieje od 1948 roku. Podstawową działalnością naszego Centrum jest zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki a także w preparaty tkankowe.

Sprawujemy specjalistyczny nadzór nad gospodarką krwi i jej składnikami oraz zasadami krwiolecznictwa a także nad poprawnością wykonywanych dla badań immunohematologicznych w 79 laboratoriach naszego regionu.

Organizujemy szkolenia dla wyższego i średniego personelu medycznego. Wdrożyliśmy i uzyskaliśmy certyfikat dla systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015, który jest systematycznie nadzorowany zgodnie z procedurą auditową i certyfikacyjną.

Jako jedyne RCKiK w Polsce, jesteśmy producentem wszystkich niezbędnych odczynników do diagnostyki serologicznej in vitro . Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowany personel i nowoczesna baza pozwoliła nam na sukcesywne poszerzanie asortymentu produkowanych odczynników.

Wszystkie produkowane przez nas odczynniki posiadają certyfikaty
zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE. Są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak również posiadają akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Prowadzona przez nas działalność naukowo-badawcza sprawia, że w naszej ofercie znajdują się odczynniki będące własnymi opracowaniami, chronionymi patentami oraz nagrodzonymi medalami i wyróżnieniami na międzynarodowych salonach wynalazczości. Nasze odczynniki serologiczne, zostały wielokrotnie wyróżnione:
• Złoty medal Brussels EUREKA
• Złoty Środek Medica Laboratorium Kontrola Optica Warszawa
• Brązowy Medal Wynalazczości Genewa
• Wyróżnienie „CONCOURS-LEPINE” Paryż
• Polskie Godło Promocyjne ,,Teraz Polska’’
• Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP za najlepszy wynalazek • I miejsce - nagroda specjalna Marszałka w konkursie Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2014

Pragnąc zaspokoić rosnące wymagania stawiane nam przez klientów, poza asortymentem prezentowanym w naszym katalogu Odczynniki do Diagnostyki Serologicznej in vitro, stale prowadzimy prace projektowe związane z opracowywaniem oraz wprowadzaniem do obrotu nowych odczynników diagnostycznych.

Wirtualny spacer