Pozostałe odczynniki serologiczne do diagnostyki in vitro

Grupa II

Posiadają:

• Deklaracja zgodności WE
• Świadectwo rejestracji wyrobów medycznych

Charakterystyka produktów:

• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• Wolne od czynników zakaźnych
• Butelki z kołnierzem zabezpieczającym
• Butelka z nietłukącego szkła /PEG 20%, Surowica Grupy AB – Koloid/
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika /PEG 20%, Surowica Grupy AB - Koloid/
• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu /PEG 20%, Surowica Grupy AB - Koloid/
• Wielkość opakowania przystosowana do wirówek samopłuczących /PBS pH 6,9/

LISS-M Modyfikowany roztwór o niskiej sile jonowej do badań serologicznychDrukuj drukuj

LISS-M Modyfikowany roztwór o niskiej sile jonowej do badań serologicznych

Zawiera:

• roztwór soli NaCl o niskiej sile jonowej oraz wystandaryzowanych wartościach pH i osmolalności

Zastosowanie:

• Do przemywania i sporządzania zawiesin krwinek czerwonych wykorzystywanych w testach antyglubolinowych oraz w teście enzymatycznym wykonywanych metodą probówkową oraz w badaniach wykonywanych technikami mikrokolumnowymi

Nr ref. 911

1 but x 500 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: