Pozostałe odczynniki serologiczne do diagnostyki in vitro

Grupa II

Posiadają:

• Deklaracja zgodności WE
• Świadectwo rejestracji wyrobów medycznych

Charakterystyka produktów:

• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• Wolne od czynników zakaźnych
• Butelki z kołnierzem zabezpieczającym
• Butelka z nietłukącego szkła /PEG 20%, Surowica Grupy AB – Koloid/
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika /PEG 20%, Surowica Grupy AB - Koloid/
• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu /PEG 20%, Surowica Grupy AB - Koloid/
• Wielkość opakowania przystosowana do wirówek samopłuczących /PBS pH 6,9/

LISS-L standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowejDrukuj drukuj

 LISS-L standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowej

Zawiera:

• Zbuforowany fizjologiczny roztwór soli NaCl o wyznaczonej, stałej wartości osmolalności [mOsm / kg H2O]

Zastosowanie:

• Do przemywania i sporządzania zawiesin krwinek czerwonych

Nr ref. 108

1 but x 100 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: