Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Konserwowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO Drukuj drukuj

Konserwowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO

Skład:

O RhD-, A1 RhD-, A2 RhD+, B RhD-

Zastosowanie wykrywania:

  • naturalnych regularnych przeciwciał anty-A lub/i anty-B
  • naturalnych nieregularnych przeciwciał

oraz do kontroli:

  • kontrola czułości i specyficzności Odczynników Monoklonalnych do układu ABO
  • kontrola czułości i specyficzności odczynnika Dolichotest

Termin ważności wydłużony do 7 tygodni

KKW-ABO

• nr ref 508 • 4 but x 4 ml • Liczba badań 250

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: