Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Konserwowane Krwinki Wzorcowe do Identyfikacji Przeciwciał KKW II PLUSDrukuj drukuj

Konserwowane Krwinki Wzorcowe do Identyfikacji Przeciwciał KKW II PLUS

Skład:

Zestaw 8 krwinek o fenotypach 0RhD+ oraz 0RhD- dobierany do kazdej serii zestawu KKW II

Zastosowanie do identyfikacji:

  • naturalnych nieregularnych przeciwciał typu zimnego w teście solnym
  • przeciwciał odpornościowych z układu Rh w teście enzymatycznym
  • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym i jego modyfikacjach

Termin ważności wydłużony do 7 tygodni

KKWII PLUS

• nr ref 913 • 8 but x 4 ml • Liczba badań 250

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: