Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

Konserwowane Krwinki Wzorcowe do identyfikacji przeciwciałDrukuj drukuj

Konserwowane Krwinki Wzorcowe do identyfikacji przeciwciał

Skład:

O RhD+ DCwCee, O RhD+ DccEE, O RhD- dccee, O RhD+ Dccee, O RhD- dCcee lub dCCee, O RhD- dccEe lub dccEE, O RhD+ DCcee lub DCCEe, O RhD- dccee, O RhD-dccee, O RhD- dccee

Zastosowanie do identyfikacji:

  • naturalnych nieregularnych przeciwciał typu zimnego w teście NaCl
  • przeciwciał odpornościowych z układu Rh w testach enzymatycznych
  • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim testach antyglobulinowych

Termin ważności wydłużony do 7 tygodni

KKW-II

• nr ref 510 • 10 but x 4 ml • Liczba badań 250

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: