Pozostałe odczynniki serologiczne do diagnostyki in vitro

ARBC -SOL Roztwór do zawieszania krwinekDrukuj drukuj

ARBC -SOL Roztwór do zawieszania krwinek

Zawiera:

• Odczynnik zawiera < 0,1% azydku sodu (trucizna) zastosowanego jako środek konserwujący, zabezpieczający przed skażeniem bakteryjnym

Zastosowanie:

• ARBC-Sol jest modyfikowanym roztworem soli o wystandaryzowanych wartościach pH
i osmolalności. Odczynnik poprzez niską siłę jonową zmienia potencjał zeta, co stwarza optymalne warunki reakcji antygen-przeciwciało, umożliwiające skrócenie czasu inkubacji. Odczynnik ARBC-Sol stosuje się jako środowisko reakcji serologicznej w badaniach immunohematologicznych wykonywanych technikami probówkowymi i mikrokolumnowymi w teście antyglobulinowym oraz enzymatycznym

Nr ref. 935

1 but x 500 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: