Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

ARBC II do identyfikacji przeciwciał - Krwinki przeznaczone do oznaczeń mikrometodą acrossgel firmy DiaProDrukuj drukuj

ARBC II do identyfikacji przeciwciał - Krwinki przeznaczone do oznaczeń mikrometodą acrossgel  firmy DiaPro

Skład:

O RhD+ DCwCee

O RhD+ DccEE

O RhD- dccee

O RhD+ Dccee

O RhD- Dccee lub dCCee

O RhD- dccEe lub dccEE

O RhD+ DCcee lub DCCEe

O RhD- dccee

O RhD-dccee

O RhD- dccee

Zastosowanie do wykrywania:

• przeciwciał odpornościowych skierowanych przeciwko antygenom układu Rh w teście enzymatycznym, • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym

Termin ważności do 5 tygodni

• nr ref 933 • 10 but x 4 ml • Liczba badań 100 • GOTOWE DO UŻYCIA • Stężenie krwinek jest stałe (Ht 0,8-1,2%)

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: