Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

ARBC I do wykrywania przeciwciał - Krwinki przeznaczone do oznaczeń mikrometodą acrossgel firmy DiaProDrukuj drukuj

ARBC I do wykrywania przeciwciał - Krwinki przeznaczone do oznaczeń mikrometodą acrossgel  firmy DiaPro

Skład:

O RhD+, DCwCee

O RhD+ DccEE

O RhD-dccee

Zastosowanie do wykrywania:

• przeciwciał odpornościowych skierowanych przeciwko antygenom układu Rh w teście enzymatycznym, • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym

Termin ważności do 5 tygodni

• nr ref 932 • 3 but x 4 ml • Liczba badań 100 • GOTOWE DO UŻYCIA • Stężenie krwinek jest stałe (Ht 0,8-1,2%)

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: