Krwinki Wzorcowe

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE
• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych
• Akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
• Międzynarodowe i krajowe nagrody i wyróżnienia

Charakterystyka produktów:
• Od wyselekcjonowanych serologicznie dawców krwi posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe
• Szeroki zakres badań i technik serologicznych
• 100% czułość i specyficzność diagnostyczna
• Czystość bakteriologiczna – jałowość
• Butelka z nietłukącego szkła
• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika oprócz ZPK

• Opakowanie dostosowane do funkcji statywu

ARBC-AB0 do układu AB0 - Krwinki przeznaczone do oznaczeń mikrometodą acrossgel firmy DiaProDrukuj drukuj

ARBC-AB0 do układu AB0 - Krwinki przeznaczone do oznaczeń mikrometodą acrossgel  firmy DiaPro

Skład:

O RhD+, DCcEe Kk

A1 RhD-

B RhD-

Zastosowanie wykrywania:

• naturalnych regularnych przeciwciał anty-A lub/i anty-B • naturalnych nieregularnych przeciwciał np. anty-H, anty-A1 , anty-P1 , anty –M, anty Lea

oraz do kontroli:

• czułości i specyficzności surowic diagnostycznych oraz odczynników monoklonalnych do układu AB0 • czułości odczynników monoklonalnych do układu Rh (krwinki grupy)), • czułości odczynnika Dolichotest

Termin ważności do 5 tygodni

• nr ref 934 • 3 but x 4 ml • Liczba badań 100 • GOTOWE DO UŻYCIA • Stężenie krwinek jest stałe (Ht 0,8-1,2%)

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: