Odczynniki Monoklonalne

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE (oprócz anty Cw)

• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych

Zgodne z wymogami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Charakterystyka produktów:

• Szeroki zakres technik serologicznych
• Wysoka czułość i specyficzność diagnostyczna
• Wysokie miano swoistych przeciwciał
• Silna reakcja od 3+ do 4+ w czasie do 3 minut
• Szybki wynik w bezpośredniej reakcji aglutynacji
• Wolne od czynników zakaźnych
• Nietłukąca butelka

• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika

anty-D RUM-1Drukuj drukuj

 anty-D RUM-1

Zawiera:

  • Przeciwciała klasy IgM o swoistości anty-D, będące produktem hodowli in vitro ludzkich i mysich komórek hybrydowych linii komórkowej RUM-1
  • Minimalne miano z krwinkami heterozygotycznymi wynosi 64

Zastosowanie:

  • Do wykrywania antygenu D z układu grupowego Rh w bezpośredniej reakcji aglutynacji Reaguje z różnymi kategoriami antygenu D, w tym również z antygenami o słabej ekspresji, takimi jak "słaby" anty D  Nie rozpoznaje kategorii DVI antygenu D

Nr ref. GG

1 but x 10 ml

10 but x 10 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: