Odczynniki Monoklonalne

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE (oprócz anty Cw)

• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych

Zgodne z wymogami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Charakterystyka produktów:

• Szeroki zakres technik serologicznych
• Wysoka czułość i specyficzność diagnostyczna
• Wysokie miano swoistych przeciwciał
• Silna reakcja od 3+ do 4+ w czasie do 3 minut
• Szybki wynik w bezpośredniej reakcji aglutynacji
• Wolne od czynników zakaźnych
• Nietłukąca butelka

• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika

anty-D BLEND (TH-28/MS-26)Drukuj drukuj

 anty-D BLEND (TH-28/MS-26)

Zawiera:

  • Przeciwciała o swoistości anty-D, będące produktem hodowli in vitro komórek hybrydowych z dwóch linii komórkowych: TH-28 wytwarzających przeciwciała anty-D klasy IgM oraz MS-26 produkujących przeciwciała anty-D klasy IgG
  • Minimalne miano z krwinkami heterozygotycznymi wynosi 64

Zastosowanie:

  • Do oznaczania antygenu D z układu grupowego Rh w bezpośredniej i pośredniej reakcji aglutynacji
  • Reaguje z różnymi kategoriami antygenu D, w tym również z antygenami o słabej ekspresji, takimi jak "słaby" anty D
  • Rozpoznaje kategorię DVI antygenu D

Nr ref. BM

1 but x 10 ml

10 but x 10 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: