Odczynniki Monoklonalne

Posiadają:

• Certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE (oprócz anty Cw)

• Świadectwa rejestracji wyrobów medycznych

Zgodne z wymogami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Charakterystyka produktów:

• Szeroki zakres technik serologicznych
• Wysoka czułość i specyficzność diagnostyczna
• Wysokie miano swoistych przeciwciał
• Silna reakcja od 3+ do 4+ w czasie do 3 minut
• Szybki wynik w bezpośredniej reakcji aglutynacji
• Wolne od czynników zakaźnych
• Nietłukąca butelka

• Pipetka zapewniająca zawsze stałą dozę odczynnika

anty-B LB-2Drukuj drukuj

anty-B LB-2

Zawierają:

  • Przeciwciała klasy IgM o swoistości anty-B, pochodzące z hodowli in vitro, pojedynczych klonów mysich linii komórkowych
  • Odczynnik monoklonalny anty-B zawiera przeciwciała jednej z linii komórkowej LB-2
  • Minimalne miano z krwinkami B wynosi 128

Zastosowanie:

  • Do oznaczania antygenu B układu ABO

Nr ref. TN

1 but x 10 ml

10 but x 10 ml

Pobierz pobierz certyfikaty

Pobierz certyfikaty
Podaj hasło dostępu: